• 010 – 33 33 900

Personlig assistans för dig med neurologisk skada eller sjukdom

Till skillnad från de flesta andra assistansbolag erbjuder vi endast personlig assistans till personer med neurologisk skada eller sjukdom. Vårt fokus gör att vi kan hålla mycket höga kvalitetsmål och vi arbetar med ett stort nätverk av specialister inom neuroområdet. Många av våra kunder har en funktionsnedsättning till följd av stroke, MS, CP-skada eller Parkinson.

Vem har rätt till personlig assistans?

För att få personlig assistans enligt LSS, ”Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade” behöver man uppfylla vissa kriterier. Först och främst måste man tillhöra en av lagens tre personkretsar. Vidare måste man behöva omfattande hjälp med sina ”grundläggande behov”. Läs mer om kriterierna nedan.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att beviljas assistansersättning, men man kan endast beviljas personlig assistans innan man fyllt 65 år.

Personkrets

Inom LSS finns det tre personkretsar:

 • Personkrets 1 – Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2 – Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Grundläggande behov

För att ha rätt till personlig assistans måste man behöva hjälp med sina grundläggande behov:

 • personlig hygien
 • måltider
 • att kommunicera
 • att klä av- och på dig
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig

Om hjälpbehovet inom dessa områden understiger 20 timmar per vecka är det kommunen som ska bevilja personlig assistans. Om hjälpbehovet däremot överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som ska bevilja dig personlig assistans.

Ansökan om personlig assistans

Om du har en neurologisk skada eller diagnos kan våra jurister hjälpa dig kostnadsfritt med din ansökan om personlig assistans. Vi hjälper till med alla blanketter och hjälper dig eller din anhörig genom hela processen. Vi har hjälpt till med många ansökningar och har därför värdefull erfarenhet som är avgörande för att få bästa förutsättningar för din ansökan.

Så här ser ansökningsprocessen ut

1. Ansökan

Ansökan om personlig assistans görs skriftligen antingen direkt till Försäkringskassan eller till din hemmahörande kommun.

2. Intyg

Ansökan ska kompletteras med intyg:

 • Läkarintyg
 • ADL-bedömning av en arbetsterapeut
 • Övriga intyg som styrker dina behov

3. Hembesök

Din handläggare hos Försäkringskassan eller inom din kommun gör ett hembesök där ni tillsammans går igenom era behov.

4. Beslut

Från ansökan till beslut har Försäkringskassan en policy om att det ska ta max fyra månader.

Om du får avslag, eller beviljas färre timmar än du ansökt om, kan vi hjälpa dig att överklaga. I första steget vänder vi oss till Förvaltningsrätten. Blir det avslag även där kan man ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen.

100% kunder med personlig assistans inom neurologi

Neuro Assistans

Kunder inom neurologi 100%
Kundnöjdhetsindex 95%

Genomsnitt andra anordnare

Kunder inom neurologi 15%
Kundnöjdhetsindex 70%

Till skillnad från de flesta andra assistansbolag har vi valt att enbart arbeta med kunder som har en neurologisk skada eller sjukdom. Detta gör att vi kan erbjuda en bättre personlig assistans anpassad för våra kunder. Det finns många syniergier som vi kan dra fördel av vilket i slutändan gynnar alla inom Neuro Assistans.

Neuro Assistans
Genomsnitt andra assistansanordnare

PERSONLIG ASSISTANS ANPASSAD FÖR DIG

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda dig.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer! Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig.